Hizmetler

Koçluğun ana hedefi, kişisel ve mesleki potansiyeli en üst düzeye çıkarmak için ilham veren, düşünmeye teşvik eden ve yaratıcı bir süreçte koçluk alan ile ortaklık ilişkisi kurmaktır. Bu ilişkideki temel hedef, potansiyelin en üst düzeye çıkmasıdır.

Bu kapsamda koçluk ister bireysel ister kurumlara yönelik olsun, farkındalık ve eylem odaklı bir değişim, gelişim ve dönüşüm aracıdır.

Odağına eşsizlik, yaratıcılık ve potansiyeli alan süreçte amaçlanan koçluk alan kişilerin ve organizasyonların;

  • Yetkinlik ve yaklaşımlarını geliştirmelerine,
  • Kendileri, takımları ve içinde bulundukları koşullara, yaşama dair farkındalık kazanmalarına,
  • Mevcut içsel ve dışsal kaynakların keşfetmelerine,
  • Farklı bakış açıları kazanmalarına,
  • Vizyon ve hedeflerin oluşturmasına ve istikrar ulaşılmak üzere çalışmalarına,
  • Eylem adımlarının kararlılıkla sürdürülebilir hale getirmelerine,
  • Performanslarını maksimum düzeye taşımalarına,
  • Takımın veya organizasyonun hedeflerine, iş tanımlarına uyum sağlamalarına,
  • Arzu ettikleri hedeflere ulaşmalarına kolaylaştırıcı olmaktır.

Bu kapsamda planlanacak koçluk hizmetleri ve koçvari yaklaşım içeren atölye ve çalışmalar ile ekiplerin sahip olduklarından farklı görüşler, bakış açıları ve deneyimler edinmelerine alan yaratılmaktır. Nihayetinde bir takımın, parçalarının toplamından daha fazlası olduğunu düşündüğümüzde; performans ve uzun vadeli kariyer ile kurum stratejisi gibi konulara verimlilik ve olumluluk merceğinde tarafsız bir şekilde bakabilmelerine de olanak sağlanmaktadır.

serv-1
Öğrenci ve MT Kariyer Koçluğu Roy T. Bennett: "Kendine inan. Düşündüğünden daha cesursun, sandığından daha…
Business links and relationship concept. Red and blue pawns linked by white doted lines over black background. 3d illustration.
Grup Koçluğu Grup koçluğu, organizasyon içinde ortak ilgi alanından bağımsız, ihtiyaç ve nihai amaçları farklı…
serv-4
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre “sağlık” hastalık taşıma ya da sakat olma halinden çok bedenen, ruhen…
happy woman enjoying the view on morning mountain valley
“İkinci Bahar” nedir? “İleri yaşlarda mutluluk, refah ve esenlik içinde bulunmak" olarak tanımlayabileceğimiz "İkinci Bahar"…
Businessmen planning business strategy while holding puzzle pieces, creating ideas with light bulb drawn on paper and rearranging wooden blocks. Conceptual of teamwork, strategy, vision or education.
Atölye ve Eğitimler Sunulan eğitim çözümleri, seminer ve atölye çalışmaları ile katılımcıların beceri ve yetkinlik…
Corporate businessman working at office desk, he is networking with a laptop, flat lay
Koçluk, olumlu iş sonuçları yaratan ve günümüzde artık yaygın olarak kullanılan bir çalışan geliştirme yöntemidir.…